બિન-સંપર્ક AXLE ઓળખકર્તા

  • બિન-સંપર્ક ધરી ઓળખકર્તા

    બિન-સંપર્ક ધરી ઓળખકર્તા

    પરિચય બુદ્ધિશાળી બિન-સંપર્ક એક્સલ આઇડેન્ટિફિકેશન સિસ્ટમ રસ્તાની બંને બાજુએ સ્થાપિત વાહન એક્સલ ડિટેક્શન સેન્સર દ્વારા વાહનમાંથી પસાર થતા એક્સેલની સંખ્યાને આપમેળે ઓળખે છે અને ઔદ્યોગિક કમ્પ્યુટરને અનુરૂપ ઓળખ સંકેત આપે છે;નૂર લોડિંગ સુપરવિઝન સિસ્ટમની અમલીકરણ યોજનાની ડિઝાઇન જેમ કે પ્રવેશ પૂર્વ-નિરીક્ષણ અને નિશ્ચિત ઓવરરનિંગ સ્ટેશન;આ સિસ્ટમ ચોક્કસ રીતે નંબર શોધી શકે છે...