પીઝોઇલેક્ટ્રિક ટ્રાફિક સેન્સર

  • AVC (સ્વચાલિત વાહન વર્ગીકરણ) માટે પીઝોઇલેક્ટ્રિક ટ્રાફિક સેન્સર

    AVC (સ્વચાલિત વાહન વર્ગીકરણ) માટે પીઝોઇલેક્ટ્રિક ટ્રાફિક સેન્સર

    CET8311 બુદ્ધિશાળી ટ્રાફિક સેન્સર ટ્રાફિક ડેટા એકત્રિત કરવા માટે રસ્તા પર અથવા રસ્તાની નીચે કાયમી અથવા કામચલાઉ ઇન્સ્ટોલેશન માટે બનાવવામાં આવ્યું છે.સેન્સરનું અનોખું માળખું તેને ફ્લેક્સિબલ સ્વરૂપમાં સીધા જ રસ્તાની નીચે માઉન્ટ કરવાની મંજૂરી આપે છે અને આ રીતે તે રસ્તાના સમોચ્ચને અનુરૂપ છે.સેન્સરનું સપાટ માળખું રસ્તાની સપાટીના વળાંક, અડીને આવેલી લેન અને વાહનની નજીક આવતા બેન્ડિંગ વેવ્સને કારણે થતા રોડના અવાજ સામે પ્રતિરોધક છે.પેવમેન્ટ પરનો નાનો ચીરો રસ્તાની સપાટીને નુકસાન ઘટાડે છે, ઇન્સ્ટોલેશનની ઝડપ વધારે છે અને ઇન્સ્ટોલેશન માટે જરૂરી ગ્રાઉટની માત્રા ઘટાડે છે.